1a.jpeg
1a.jpeg
1a.jpeg
1a.jpeg

Arv og generasjonsskifte

 

Tvister som oppstår i forbindelse med arv, er særpreget av at partene som oftest i nær familie. Selv om en sak har fått en løsning i rettssytemet opplever mange at problemene i familen vedvarer. Vi opplever derfor at dette er et område hvor det er særlig viktig å søke å unngå og å løse uenigheter på et tidlig stadie.

Vår erfaring er at god planlegging er viktig for å unngå uenighet mellom arvingene. Hvordan ens eiendeler skal fordeles er videre regulert av en rekke lover, herunder arvelov og odelslov. Hvordan arven skal fordeles reguleres med testamente, men også ektepakter og samlivsavtaler kan være av betydning for hvordan eiendelene man disponerer skal fordeles. Da loven begrenser hvilken rådighet man har over det man etterlater seg er det enkelte disposisjoner man bør foreta seg i live for at de skal være gyldige. Vi anbefaler at man oppsøker juridisk rådgivning i forbindelse med arveplanlegging.

Karmøyadvokatene har lang erfaring med å bistå i forbindelse med utforming av testamenter, arveplanlegging og generasjonsskifte. Vi kan også bistå med å gjennomføre bobehandling, utforme arvemeldinger og megle i konflikter mellom arvinger. Vi bistår også tvistesaker knyttet til arv, odelssaker og uskiftebo.