Erstatningsrett

De alminnelige erstatningsreglene er ikke nedfeldt i lovtekst og kan derfor være vanskelig tilgjengelig. Det eksisterer også en rekke erstatningsregler som gjelder på spesialområder som er spredt rundt i lovverket.

Karmøyadvokatene har lang erfaring med erstatningsaker, herunder personskade, skade på ting og pasientskader.