Familie og barn

Familiesituasjonen til mange har den siste tiden vært i endring. Flere lever i ugift samliv og det har vært en økning i samlivsbrudd. Lovverket som regulerer partenes rettigheter når samlivet tar slutt, enten ved samlivsbrudd eller død, har ikke fult ut tatt høyde for disse endringene. For mange er det nødvendig å opprette testament, samboerkontrakt eller ektepakt for å sikre at verdiene blir riktig fordelt ved samlivets slutt.

Vår anbefaling er at man har et bevist forhold til eierskap og delingsregler også når man påbegynner samlivet, og at man tar kontakt med advokat dersom man ønsker å regulere deling av formuesverdiene dersom samlivet skulle ta slutt. Vi har lang erfaring med opprettelse av testamenter, ektepakter og samboerkontrakter/sameieavtaler.

Vi bistår også parter dersom det oppstår uenighet om skiftet.

I forbindelse med samlivsbrudd ser vi at partene ikke alltid enes om omsporg og samvær med barna. Vi bistår i den forbindelse regelmessig med forhandlinger og rettssaker.