Kjøpsrett

Vi har en lang rekke lover som regulerer hvilke rettigheter og plikter en selger og kjøper av en ting eller tjeneste har. Reglene har bestemmelser om leveringstid, hvilke rettigheter man har dersom man oppdager mangler, hvordan eventuelle prisavslag skal utmåles, og hvilke plikter man har dersom man ønsker å gjøre sine krav gjeldende. Vi opplever eksempelvis ikke sjelden at et ellers rettmessig krav er bortfalt fordi man ikke har reklamert i rett tid. Vår enbefaling er derfor å kontakte advokat tidlig for å få rådgvining i forbindelse med uenighet i forbindelse med kjøp og salg.

Gjelder saken en tvist knyttet til en gjenstand som du har forsikret, vil ofte deler av advokatkostnadene være dekket på din forsikring. Lurer du på om din sak er dekket av din forsikring må du gjerne ta kontakt for en uforpliktende samtale.