Prisinformasjon

Alminnelige vilkår

Veiledende timesats er for tiden kr. 1800,- eks. mva. Mer informasjon om pris på advokattjenester kan du finne på advokatforeningens side her.


Fast pris

I enkelte saker kan det avtales fastpris. Det gjelder særlig for testament, ektepakt og samboeravtale. Vi tilbyr også fastpris på enkelte oppgjørsoppdrag i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. Prisen ligger da vanligvis på fra kr. 9.000,- inkl. mva til kr. 12.000,- inkl. mva.


Forsikringsordninger og fri sakførsel

Mange forsikringer dekker kostnader til juridisk bistand, herunder villaforsikringer, innboforsikringer og bilforsikringer. Forsikringene dekker normalt kostnader opp til kr. 100.000,-, og har en egenandel på kr. 4000,- + 20% av det påløpte over dette. Disse forsikringene er f.eks. aktuelle i saker hvor det oppstår tvist om grenser mellom eiendommer, veiretter og andre servitutter. De får også anvendelse i saker hvor det oppstår tvist om mangler etter kjøp av bolig, hvor kjøper da vil kunne få dekket kostnadene til juridisk bistand på sin innboforsikring. Dersom du er usikker på om din sak er omfattet av en av dine forsikringer vil du kunne få hjelp til å avklare dette hos oss.


I endel saker vil du kunne ha rett til å få dekket hele eller deler av kostnadene med juridisk bistand av staten. En grundig gjennomgang av i hvilke tilfeller staten dekker slike kostnader finner du her. Du vil også kunne få svar på om din sak er dekket av denne ordningen ved å ta kontakt med oss .