Fast eiendom

Vi har lang erfaring med å bistå både grunneiere og næringsdrivende innen rettsområdet fast eiendom. Mange har i dag store verdier knyttet opp i sine eiendommer, og for de aller fleste av oss er dette den største investeringen vi gjør i løpet av livet. Å eie og råde over en eiendom bringer oss i kontakt med mange rettsregler som kan by på utfordringer. I tillegg til uenighet mellom private er bruken av fast eiendom sterkt regulert av det offentlige, og mange møter utfordringer i møtet med plan og bygningsmyndigheter.

Karmøyadvokatene jobber mye med saker som gjelder grensetvister, uenighet om bruksrettigheter, sameier, husleietvister, bistand i plan og byggesaker samt uenighet i forbindelse med kjøp og salg av eiendom. Vi bistår i den forbindelse parter i forhandlinger og med å føre rettssaker for jordskifteretten og de alminnelige domstolene.

Karmøyadvokatene bistår for tiden også mange små og store byggefirma med rådgivning knyttet til alle sider av deres virksomhet herunder, kontakt mot plan og bygningsmyndigheter, kontraktsutforming og forhandlinger, gjennomføring av kontrakter og tvister knyttet til oppgjør og mangler i kontrakt. Vi bistår også med salg av eiendom og oppgjør etter salg.

Det offentlige har relativt vid adgang til å ekspropriere eiendom fra private, og i noen grad adgang til å gi private slik adgang. Det vil i slike saker oppstå både spørsmål om det er adgang til ekspropriasjon og hvilken erstatning grunneieren skal få får grunnavståelsen. Vi bistår klienter i alle faser av en ekspropriasjonssak. I ekspropriasjonssaker er det den som krever å overta eiendommen som betaler grunneiers advokatkostnader.

I tvister mellom private parter som gjelder fast eiendom får man ofte dekket deler av advokatkostnadene på sin villa-, innbo- eller annen forsikring knyttet til eiendommen. Dersom du lurer på om saken din dekkes av din forsikring må du gjerne ta kontakt for en uforpliktende samtale.